Meer dan vier decennia aan ervaring in afvalverdichting

Bergmann, als fabrikant met de meeste ervaring van de hele markt en bezitter van vele baanbrekende uitvindingen en patenten, is bekend om zijn zelf ontwikkelde, hoogwaardige en in de concurrentiestrijd toonaangevende producten.

Zo heeft de onderneming een internationaal erkende naam gevestigd. Alle Bergmann-producten zijn compleet “Made in Germany”. Het succes toont aan dat deze filosofie nog altijd een erkend kwaliteitskenmerk is.

De tevredenheid van onze klanten staat centraal in ons kwaliteitsbeleid. Competentie, betrouwbaarheid en permanente dialoog, in combinatie met snel en onconventioneel handelen, waarborgen deze eis.

De basis van de hoge kwaliteit en het hoge prestatievermogen wordt gelegd door onze goed opgeleide medewerkers met jarenlange praktijkervaring. Deze vakcompetentie wordt bevestigd door het kwaliteitssymbool “Meisterbetrieb – Mitglied der Fachinnung (Handwerkbedrijf – Lid van de Vakvereniging)”.

Naast interne, consequente en intensieve materiaal- en productiecontroles, alsmede controle van het duurzame prestatievermogen, worden alle producten ook gecertificeerd door onafhankelijk keuringsinstituten:

Door consequent toegepast kwaliteitsmanagement bereiken wij onze doelen in prestaties, kosten en termijnen. Zo bepalen wij de koers wat betreft een hoge klanttevredenheid en leggen wij het fundament voor het economische succes van onze onderneming.

Profiteer van onze ervaring en bespaar op uw afval!

Niets is duurder dan lucht op te slaan of te transporteren. Bij onverdicht afval raakt uw afvalcontainer snel, moet deze vaak geleegd worden en lopen de kosten onnodig op.
Neem contact met ons op!

Onze keurmerken

Keurmerken moeten een hulpmiddel zijn bij de oriëntatie en de besluitvorming, zodat een selectie gemaakt kan worden uit de vele in de markt aangeboden producten. Het is niets anders als een bewijs van vertrouwen in de kwaliteit van het product, dan wel in het prestatievermogen van de onderneming.

Vele standaardmachines van Bergmann zijn gecertificeerd op basis van de TÜV-eisen.

De TÜV Product Service als erkende keuringsinstantie beoordeelt al jaren het desbetreffende product op basis van de eisen van de Duitse Gerätesicherheitsgesetz (GSG – wet inzake veiligheid van apparaten), de voorschriften voor ongevallenpreventie van de (Duitse) beroepsvereniging, de DIN- en EN-normen, (Komma) en op basis van andere, algemeen erkende regels der techniek. Hieraan verbonden is een regelmatige controle van de productielocaties.

Bergmann-machines zijn GS-getest.
Om het GS-symbool te mogen aanbrengen, moet de fabrikant zijn product onderwerpen aan een controle door een erkende keuringsinstantie, de TÜV. Als aan alle eisen voldaan is, ontvangt de fabrikant een productgerelateerd certificaat en mag hij op zijn product het GS-symbool aanbrengen. Voor het behoud van het certificaat worden jaarlijkse controles van de productielocaties uitgevoerd.

Bergmann-machines beschikken over de CE-markering.
Met de CE-markering bevestigt de verantwoordelijke fabrikant, dat zijn product in overeenstemming is met de desbetreffende EU-richtlijnen en dat het voldoet aan de daarin vastgelegde “fundamentele eisen” conform art. 95 van het EU-verdrag (zogenaamde Binnenmarktrichtlijnen).

In de EU-richtlijn zijn talrijke veiligheids- en gezondheidseisen als minimale eisen voor producten vastgelegd, waaraan het product moet voldoen. Een product mag alleen in verkeer worden gebracht en in gebruik worden genomen, als het voldoet aan de voorschriften van alle van toepassing zijnde EU-richtlijnen en als de overeenstemming beoordeeld is conform de van toepassing zijnde EU-richtlijnen.

Patenten